Masaüstü > Piton Çalışmaları > Sözlük Kurdu > beni_oku.txt
Tüm sözlükleri içinde barındamayı, tek arama ile tüm sözlükleri kurcalamasıñı
umduğum sözlük çalışması...

Çalıştırmak için, belgeyi masaüstüne indirin. Sıkıştırılmış dosyadan çıkarın. Uçbirimi
(konsolu) açın. Aşağıdaki yivleri (kodları) sırasıyla girin.

http://sozlukkurdu.googlecode.com/files/sozlukcu.tar.gz

cd Desktop/sozlukcu

python sz.py

___________________________________________________________

Ekran Görüntüleri