Masaüstü > Hakkında / Hakkımda

Haqqımda

    Ad Soyad : Ali Uluç
    Doqum : 10 Oğuzay 1988
    Yər : Iğdır
    Dil : Türkçe (Türkiye - Azerbaycan - Türkmenistan),
    Göktürkçe (Okuma-Yazma), İngilizce, Rusça
    BS Dilleri : PHP (az buçuk) - Python (şöyle böyle)
    Yazılımlar : NVU - GiMP - Open Office -  Scribus - Photoshop
    İletişim :
    Uğraşılar : Bilgisayarda tasarım yapmak, bediz çizmek, karikatür yapmak,
    öykü yazmak, eski Türkçe ile uğraşmak, satranç ulayı soñ olarak
    tepik (football) oynamak...


Yərlik Haqqında

Bu yərlik; öz yaptıqım çalışmalarıñ (bədizler, yivler, qullanım
qılavuzları, çeşitli yazılar... ib) yər aldıqı, tümüyle özgün olan belgeleriñ,
genelaq üzerinden üləşimə
sunduqum alandır.

Tasarımda da özgür yazılımlar qullanılıptı. Yərlik tasarımında NVU, görsel
tasarımda GiMP seçilmiştir. Qullanılan simgeler ACUN SİMGELERİ'niñ birer
parçasıdır.

Tüm içerik "Genel Kamu Belgesi" (GNU) qapsamında olup, özgür qullanım haqqına
yiyədir.Document made with Nvu Türkçesi Varken !