УРОК 1 - DERS 1

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  - RUSÇA’DA İSİMLER

 

 

Rusça’da isimler cinsiyetlerine göre birbirinden ayrılır, sayı ve cinsiyete göre çekilir.

 

 

İsimlerin Cinsiyeti 

 

Мужской род             (eril cins)

 

 

 

 

Женский род             (dişi cins)

 

 

 

Средний род             (nötr cins)            

 

olmak üzere üç cinse ayrılırlar. İsimlerin cinsiyeti son harflerine göre tayin edilir. Ancak canlı insan ve hayvan isimlerinin cinsiyeti onların gerçek fiziki cinsiyetlerine göre belirlenir.

 

 

Мужской род

Женкский род

Средний род

Новый дом               (yeni ev)

новая книга               (yeni kitap)

новое пальто

(yeni palto)

Novıy dom

novaya kniga

novoye palto

Мой стол

(benim masam)

моя машина

(benim arabam)

мое письмо

(benim mektubum)

Moy sıtol

maya maşina

mayo pismo

Второй урок

(ikinci ders)

вторая ручка

(ikinci kalem)

второе дело

(ikinci iş)

fıtoroy urok

fıtaraya ruçka

fıtaroye dela

Ушёл брат

(abi gitti)

ушла сестра

(kız kardeş gitti)

ушло дитя

(çocuk gitti)

Ushol bırat

ushla sestra

ushla  ditya

 

                                                                                                                                                   

 

İstisnalar dışında isimlerin cinsiyeti aşağıdaki kurallara  göre belirlenir.

 

 

   Род- cins

1. Grup

2.Grup

3.Grup

Мужской род

 Eril cins

 

 

Sonu sesiz harf

 

Стол

Студент

Sonu - й

         - ий

музей, герой,

санаторий

Sonu - ь

День

Учитель

Женский род

 Dişi cins

 

 

Sonu -а Harfi

 

Книга

студентка

Sonu -я

         -ия

         -ья

деревня, армия, семья

Sonu -ь

 

Ночь

Мать

Средний род

 Nötr cins

 

 

Sonu -о  harfi

 

окно

Sonu -е

         -ие

         -ье

поле, здание, бельё

Sonu - мя

 

Имя

время

 

  

 

Sonu -ь (мягкий знак)   ile biten isimlerin belli bir kuralı yoktur. Bu tür isimler ya erkek cins ya da dişi cinstir. Bu tür sözcükler münferit olarak öğrenilmelidir.

 

 

Alıştırmalar

 

Aşağıdaki kelimelerin cinslerini yazınız.

  

1. Слово        

2. Путь                       

3. Карандаш

4. Герой        

5. Погода       

6. Машина                

 

 

 

Cevaplar için tıklayınız...