УРОК  10 - DERS 10

 

CКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ПО ПАДЕЖАМ 

 

ŞAHIS ZAMİRLERİNİN İSMİN HALLERİNE GÖRE ÇEKİMİ

 

 

Birinci Tekil ve Çoğul Şahıs Zamirlerinin Çekimleri         

 

HALLER (ПАДЕЖ)

TEKİL(ЕД. Ч)

ÇOĞUL(МН. Ч.)

И.П (yalın)

 

Р.П (-in hali)

 

Д.П (-e hali)

 

В.П (-i hali)

 

Т.П (ile hali)

 

П.П (-de hali)

Я

 

МЕНЯ

 

МНЕ

 

МЕНЯ

 

СО МНОЙ

 

ОБО МНЕ

Ben

 

Beni(m)

 

Bana

 

Beni

 

Benim İle

 

Benim Hakkımda

МЫ

 

НАС

 

НАМ

 

НАС

 

С НАМИ

 

О НАС

Biz

 

Bizi(m)

 

Bize

 

Bizi

 

Bizim İle

 

Bizim Hakkımızda

 

 

 

 

 

 

 

Я учитель                            Ben öğretmenim

Меня зовут Мехмет           Benim adım Mehmet    

У меня есть 10 рублей        Benim 10 rublem var

 

                       

 

Ко мне пришёл друг           Bana arkadaşım uğradı

Он говорил со мной            O benimle konuştu   

Она говорила обо мне       Benim hakkımda konuşuyordu

 

 

 

İkinci Tekil ve Çoğul Şahıs Zamirlerinin Hallere Göre Çekimi

 

 

HALLER (ПАДЕЖ)

TEKİL(ЕД. Ч)

ÇOĞUL(МН. Ч.)

И.П (yalın)

 

Р.П (-in hali)

 

Д.П (-e hali)

 

В.П (-i hali)

 

Т.П (ile hali)

 

П.П (-de hali)

ТЫ

 

ТЕБЯ

 

ТЕБЕ

 

ТЕБЯ

 

С ТОБОЙ

 

О ТЕБЕ

Sen

 

Seni(n)

 

Sana

 

Seni

 

Senin İle

 

Senin Hakkında

ВЫ

 

ВАС

 

ВАМ

 

ВАС

 

С ВАМИ

 

О ВАС

Siz

 

Sizi(n)

 

Size

 

Sizi

 

Sizin İle

 

Sizin Hakkınızda

 

 

 

 

 

 

 

Где ты, мой друг?               Neredesin sen dostum?

Я вас любил                        Ben sizi sevmiştim

Я приехал к вам                 Ben size geldim

Мы сделаем ето с тобой    Bunu seninle beraber yapacağız   

Я не говорю о тебе             Senin hakkında konuşmuyorum

           

 

 

Üçüncü Tekil Şahıs Zamirlerinin(он,она,оно) Hallere Göre Çekilmesi

 

 

HALLER (ПАДЕЖ)

TEKİL(ЕД. Ч)

            TEKİL(ЕД. Ч)

И.П (yalın)

 

Р.П (-in hali)

 

Д.П (-e hali)

 

В.П (-i hali)

 

Т.П (ile hali)

 

П.П (-de hali)

ОН/ОНО

 

ЕГО(У НЕГО)

 

ЕМУ(К НЕМУ)

 

ЕГО

 

ИМ (С НИМ)

 

О НЁМ

O

 

Onu(n)

 

Ona

 

Onu

 

Onun İle

 

Onun Hakkında

ОНА

 

ЕЕ(У НЕЕ)

 

ЕЙ(К НЕЙ)

 

ЕЕ

 

ЕЙ(С НЕЙ)

 

О НЕЙ

O

 

Onu(n)

 

Ona

 

Onu

 

Onun İle

 

Onun Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

У него болит голова          Onun başı ağrıyor

 

                       

 

Андрей пришел к ней        Andrey ona(kız) geldi

Я говорю с ней                    Ben onunla konuşuyorum

Я собирался идти к нему  Ona(erkek) gitmeye niyetlendim

Я его видел                          Onu gördüm

 

 

 

Üçüncü Şahıs Zamirlerinin Hallere Göre Çekimi

 

HALLER (ПАДЕЖ)

ÇOĞUL(МН. Ч.)

И.П (yalın)

 

Р.П (-in hali)

 

Д.П (-e hali)

 

В.П (-i hali)

 

Т.П (ile hali)

 

П.П (-de hali)

ОНИ

 

ИХ(У НИХ)

 

ИМ(К НИМ)

 

ИХ

 

ИМИ(С НИМИ)

 

О НИХ

Onlar

 

Onları(n)

 

Onlara

 

Onları

 

Onlar İle

 

Onlar Hakkında

 

 

Я давал книги им                                   

Kitapları onlara verdim

 

Мы побеседовали о них                          

Biz onlar hakkında sohbet ettik

 

Мы с ними приготоволи пирожки        

Biz pastayı onlarla hazırladık

 

                         

 

Они их не видели                                      

Onlar onları görmedi

           

 

 

КТО ve ЧТО’ NUN ÇEKİMLERİ

 

HALLER (ПАДЕЖ)

КТО

ЧТО

И.П (yalın)

 

Р.П (-in hali)

 

Д.П (-e hali)

 

В.П (-i hali)

 

Т.П (ile hali)

 

П.П (-de hali)

КТО

 

КОГО

 

КОМУ

 

КТО

 

(С) КЕМ

 

О КОМ

Kim

 

Kimi(n)

 

Kime

 

Kim

 

Kim İle

 

Kim Hakkında

ЧТО

 

ЧЕГО

 

ЧЕМУ

 

ЧТО

 

(С) ЧЕМ

 

О ЧЁМ

Ne

 

Neyi(n)

 

Neye

 

Neyi

 

Ne İle

 

Ne Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

О ком вы говорите?

Kimin hakkında konuşuyorsunuz?

 

Кому вы отдали сумку?

Çantanızı kime verdiniz?

 

Кого вы хотите видеть ?

Kimi görmek istiyorsunuz?

                

 

 

Aşağıdaki Rusça zamirlerin karşısına Türkçe karşılıklarını yazınız.

 

1. Eго  

2. С кем

3. Мне

4. Им

5. Меня

6. С тобой

7. Тебе

8. О вас

9. Тебя

10. С вами

11. О ком

12. C ними

   

 

Cevaplar için tıklayınız...