УРОК   11 - DERS 11

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖНОГО ПАДЕЖА   

-DE HALİNİN KULLANILMASI

 

 

 

A.   -В- ( fı ) edatı  bir yerin, bir şeyin içinde olma durumu için kullanılır.

 

 

Где все были?                      

Herkes nerede idi?

 

Все были в классе.             

Herkes sınıfta idi

 

 

Где ваши вещи                     

Eşyalarınız nerede?

 

Мои вещи в комнате         

Benim eşyalarım dolaptadır

 

 

 

Ayrıca ne giymişti sorusu В чём ( fı çiyom) bu kalıpla kullanılır.

 

B чём он был?                             

Ne giymişti?

 

Он был в белой рубашке  

 Beyaz bir gömlek giymişti

 

              

           

 

 

B.  - На-(na) edatı  bir yerin bir şeyin üstünde olma ya da kalıp halinde bazı sözcüklerle kullanılır

 

 

Где стоит книга                   

Kitap nerede duruyor?

 

Книга стоит на полке        

Kitap rafta duruyor

 

 

Ayrıca - на- edatı bir araçla gitme eylemini belirtirken de kullanılır. Hangi araçla sorusu sorulurken  -На чём- (na çiyom ) kalıbı kullanılır  

 

На чём они уехали?            

Onlar ne ile gittiler?

 

Они уехали на машине      

Onlar araba ile gittiler.

 

                                                                             

 

 

C. Bir canlı ya da cansız nesnenin hakkında sorusu sorulurken ismin de hali  -О ком- (a kom) kalıbıyla birlikte kullanılır. Cevapta ise yalnızca  -o- edatı kullanılır ve edatın önüne gelen isim de bu halde çekilir.

 

О ком вы говорите?                       

Kim hakkında konuşuyorsunuz?

 

Я говорю о баскетболисте           

Basketbolcu hakkında konuşuyorum.

 

                          

 

D. birinin devrinde, zamanında  gibi cümlelerde bu halde kullanılır. -При- (pri)  edatı bu anlamı karşılar

 

 

При войне все было трудно.                              

Savaş sırasında her şey zordu

 

При Горбачёвe сборная команда была сильная.      

Gorboçov zamanında ulusal takım çok güçlüydü.                    

 

 

 

 

E. -B-(fı)  edatı ayrıca zaman bildirmede kullanılır.

 

Мы приехали суда  в июле

Biz buraya temmuz ayında geldik

                  

Великий Полководец Ататюрк жил в 20-ом веке.   

Büyük Başkomutan Atatürk 20.yy'da yaşamıştır.

                    

       

 

Ayrıca -başlangıcında, ortasında ve sonunda kelimeleri В  edatıyla kullanılır.    

 

 

В начале- (fı naçale)         Başlangıcında     

 

В середине-(fı seredine)   Ortasında

 

В конце-     (fi kantse)       Sonunda         

 

 

 

В начале прогулки всё было готово   

Gezinin başında her şey hazırdı

 

Мы уедем от суда в середине месяца 

Buradan bu ayın ortasında ayrılacağız.

 

В конце урока все было ясно      

Dersin sonunda her şey anlaşılmıştı

 

 

 

Alıştırmalar

 

Aşağıdaki cümlelere uygun gelen edatları işaretleyiniz

 

1. Мы ехали      машине.       

а)в            б)на         в)о

 

2.        Ататурке народ был счастливым.  

а)в            б)при      в)на

 

3.     начале сезона они выступали плохо.

а)на          б) в          в)при

 

4. Девушка была       красном костюме.

а) в           б)на         в)о

 

5. Я тебе говорю      зтой женщине  

а) о           б) на        в) в

 

Cevaplar için tıklayınız...