УРОК  12 - DERS 12

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

-İN HALİNİN KULLANILIŞI      

                  

 

A.  Tamlayan (-in) Halinin İsim Tamlaması Şeklinde Kullanılması

 

Türkçe'deki 'öğrencinin kitabı', 'Öğretmenin kalemi' gibi tamlamalar Rusça'da tersten yapılmaktadır. 

 

 

Учебник студента (öğrencinin ders kitabı) 

 

Bu tamlamanın  özensiz çevirisi şöyle olurdu:   'Ders kitabı öğrencinin'

 

Dikkat edilirse студент (öğrenci) kelimesinin ismin -in haliyle çekildiğidir. Bu kelimenin yalın hali, студент, -in halinde çekilmiş şekli ise студента dır. Yani -in halinde, eril cins bir kelime olduğu için, sonuna -a almıştır.   

 

 

Ответ ученика  

Öğrencinin yanıtı

 

Ответ ученика удивил меня  

Öğrencinin yanıtı beni şaşırttı.

 

          

 

Kullanılan eylemin geçtiği nesneyi göstermek için isimler -in halinde kullanılır. Bu tip durumlarda fiillerden türemiş isimler kullanılr. 

 

Чтение книги     

Kitabın okunması

 

Пение гимна       

Milli marşın söylenmesi

 

 

слушание лекции     

Dersin dinlenmesi

 

 

Fakat fiillerden sonra isimler -i hali takılarını alırlar

 

читать книгу                  

kitap okumak

 

петь гимн                      

milli marş söylemek

 

слушать лекцию            

dersi dinlemek

 

 

Çokluk azlık bildiren zarflardan sonra genel olarak  -in hali çoğul kullanılır.

 

 

много                         pek çok

много книг               pek çok kitap

много знаний           pek çok bilgi

 

немного                    biraz

немного вещей        biraz eşya

немного воды          biraz su

 

мало                          az

мало лудей               az insan

 

сколько                     Ne kadar?

сколько людей        Ne kadar insan

 

 

Rusça'da два (2) три (3) ve четыре (4) ve sonu bu rakamlarla biten sayılardan sonra gelen isimler -in hali tekil kullanılır.

 

Два студента           İki insan

33 слова                    Otuz üç sözcük

24 книги                    Yirmi dört kitap

 

 

Örneklerde görüldüğü gibi Eril ve Nötr Cins için два,  dişil cins için две  kullanılmaktadır. Rusça'da 1 ve 2 rakamlarında cinsiyet söz konusudur. Diğer rakamlar bütün cinsler için tek tiptir.

 

три студента            üç öğrenci                 

сто два слова           Yüz iki kelime

103 книги                  Yüz üç kitap                

сорок  четыре студентки              Kırk dört kız öğrenci

 

 

5 -20  rakamlarından sonra gelen isimler ve isim soylu sözcükler -in hali çoğul olur.

 

Двенадцать студентов гуляли по городу.

12 öğrenci şehirde geziyorlardı

 

Я прочитал 18 книг 

Ben on sekiz kitap okudum

 

В нашем городе одиннадцать кинотеатров.

Bizim şehirde 11 tane sinema var

 

Я съел 5 хлебов          

Beş ekmek yedim

 

Там был 15 собак        

Orada 15 köpek vardı

 

                  

 

 

 

 УПОТРЕБЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С ПРЕДЛОГАМИ

 TAMLAYAN HALİNİN EDATLARLA KULLANILMASI

 

 

Yer Gösteren Edatlar

 

Около школы          okulun yakınında

Возле дома               evin yanında

У двери                     kapının yanında

вокруг леса              ormanın çevresinde

Вдоль реки               ırmak boyunca

Мимо вокзала         garın önünde (geçip gitme)

Среди друзей            arkadaşlar arasında

посреди зала            salonun ortasında

против двери           kapının karşısında

напротив двери       kapının karşısında

внутри квартиры    dairenin içinde

вне сада                    bahçenin dışında

 

Где находится ваш дом?

Eviniz nerededir?

 

Наш дом находится около школы

Evimiz okulun yanında bulunuyor

 

Где ты живёшь?

Nerede yaşıyorsun?

 

Я живу возле школы

Okulun yanında yaşıyorum

 

Где ваш учитель?

Öğretmeniniz nerededir?

 

Он стоит у двери

Öğretmenimiz kapının yanındadır

 

 

 

 

Yukarıdaki örnek cümlede de görüldüğü gibi y edatı bir eşyanın ya da şahsın başka bir eşya  yanında bulunması veya orada bir aktivitede bulunması durumunu bildirir. Где  ve у кого sorularına cevap verirken kullanılır.   

 

Где стоит диван?                Divan nerededir?

Диван стоит у шкафа        Divan rafın yanında duruyor

 

У кого вы были вчера?    Dün akşam kimin yanındaydınız?

Вчера мы были у друга     Dün biz arkadaşımızın yanındaydık

 

 

 

 

У  EDATININ DİĞER KULLANIM DURUMLARI

 

Bir eşyanın sahibini bildirirken у кого  (kim sahip, kimin var) soru sözcüğüne cevapta у edatı kullanılır. "Sahip olmak" anlamına gelen "var" olmak (быть) fiili kullanılır.

 

У кого есть русский учебник?         

Kimin Rusça ders kitabı var?

 

У студента есть русский учебник   

Öğrencinin Rusça ders kitabı vardır

 

У кого будет новый автомобиль?    

Kimin yeni arabası olacak?

 

У меня будет новый автомобиль      

Benim yeni arabam olacak.

 

 

 

 

Вокруг edatının kullanılması               

 

Bu edat bir şeyin çevresinde olma anlamı verir.       

 

Дети играют в футбол вокруг парка   

Çocuklar parkın etrafında futbol oynuyorlar

 

Спортсмены занимаются вокруг озера 

Sporcular gölün çevresinde çalışıyorlar

                 

 

 

Вдоль edatının kullanılması    

 

Bu edat bir şey boyunca anlamı verir.

 

Мы ехали в деревню вдоль дороги леса       

Köye orman yolu boyunca geldik

 

  

Мимо Edatının Kullanılması   

 

Bu edatın yanında kıyısında anlamı vardır

 

Однажды она прошла мимо нашего дома   

Bir seferinde bizim evin yanından geçti.

 

 

 

Посреди                    

 

Bu edatın bir şeyin ortasında olma anlamı vardır

 

Где стоит памятник Ататюрка?  

Atatürk heykeli nerededir?

 

Памятник Ататюрка стоит посреди площади

Atatürk heykeli meydanın ortasında bulunmaktadır

 

 

 

Среди                 

 

Bu edat bir şeyin ya da kişilerin arasında olma anlamında kullanılır.

 

Среди нас я ­самый младший      

İçimizde en genç benim

 

                                   

 

Поиши книгу среди своих вещей   

Kitabı eşyalarının içinde ara

 

 

 

Напротив                 

 

Bu edat bir şeyin birisinin karşısında olma anlamında kullanılır.

 

Он стоит напротив меня    

Benim karşımda duruyor

 

 

Машина остановилась напротив остановки  

Araba durağın karşısında durdu.

 

 

 

Против

 

Bu edat bir şeyin ya da birisinin karşısında olma(soyut anlamda) anlamında kullanılır

 

Мартин Лютер Кинг всегда был против расизма    

 

Martin Luther daima ırkçılığa karşı olmuştur.

 

 

YÖN GÖSTEREN EDATLAR

 

из/изо             -den dan anlamı

из класса       sınıftan

 

Откуда вышли студенты?    

Öğrenciler nereden çıktılar?

 

Студенты вышли из класса  

Öğrenciler sınıftan çıktılar

 

           

 

 

с/со                 -den  -dan

с полки          raftan

 

Откуда он взял газету?              

Gazeteyi nereden aldı?

 

Он взял газету с полки              

Gazeteyi raftan aldı

 

 

из-за               arkasından

из-за горы     dağlarından arkasından

 

Солнце появилось из-за горы  

Güneş dağların arkasından çıktı.

 

 

из-под            altından

 

Кошка выскочила из-под стола  

Kedi masanın altından fırladı

               

 

 

От Edatının Kullanılması             

 

Bu edat bir canlı kişiden dönmeyi uzaklaşmayı ifade eder.

 

Я вернулся от мамы.                         

Annemden döndüm

 

Он пришел от товарища                  

Arkadaşından geldi.

 

 

 

İki yer arasındaki uzaklığı bildirmede от edatı  до (-e kadar) edatı ile birlikte kullanılır.

 

От Анкары до Станбула 451 километр                                                                                       

Ankara İstanbul arası 451 kilometredir (Ankara'dan İstanbul'a 451 kilometre)

 

 

 

 

ZAMAN BİLDİREN EDATLAR

 

Aşağıdaki edatlar -когда (ne zaman) sorusuna cevap verirken  -in hali' nde kullanılırlar.

 

c (co)               -den, dan itibaren

 

Когда открывается магазин?               

Dükkan ne zaman açılıyor?

 

Магазин открывается с восьми часов   

Dükkan 8’de açılıyor (Dükkan 8'den itibaren açık)

 

 

до                    -e kadar

 

Когда все были готовы?      

Her şey ne zaman hazır oldu?

 

Все были готовы до приезда министра     

Bakan gelene kadar her şey hazır oldu.

 

 

с...до               -den, dan itibaren   -e kadar

 

Когда вы работаете?    

Ne zaman çalışıyorsunuz?

 

Мы работаем с девяти утра до девяти вечера          

Biz sabah 10 dan akşam 10 a  kadar çalışıyoruz.

 

 

 

после                            arkasında

 

Когда они поедут на море?             

Ne zaman denize gidiyorlar?      

 

                 

 

Они поедут на море после июня   

Denize haziran ayından sonra gidecekler

 

 

 

накануне                  arifesinde, öncesinde

 

Когда вы зайдёте ко мне?               

Bana ne zaman uğrayacaksınız

 

Я зайду к вам накануне праздника    

Size bayram arifesinde uğrayacağım

 

 

 

SEBEP BİLDİREN EDATLAR

 

Aşağıdaki edatlar (neden) sorusuna cevap verirken -in halinde kullanılırlar.

 

 

 

из-за       (Birisinin veya bir şeyin yüzünden anlamlarını karşılamada bu edat kullanılır)

 

Почему ты не пришёл вчера?                                          

Dün neden gelmedin?

 

Я не смог прийти из-за дождя                                          

Yağmur yüzünden gelemedim

 

Я не пришёл из-за матери, она меня не разрешила.   

Annemin yüzünden gelemedim, bana  izin vermedi

 

 

 

из          sebebiyle

 

Почему он решил уехать?     

Neden gitmeye karar verdi

 

Он решил уехать из любви к ней 

Ona olan sevgisi yüzünden gitti. 

 

 

 

от          -den, dan dolayı

 

Почему он так кричит?  

Neden böyle bağırıyor?

 

Он кричит от боли          

O acıdan bağırıyor

 

           

 

 

с         -den, dan dolayı

 

Почему она плакала?    

Neden ağladı?

 

Она плакала с горя     

Üzüntüden ağladı

 

 

 

 

AMAÇ BİLDİREN EDATLAR

 

 Для             Bir hareketin bir şahıs ya da şeyin yararına olması ifade edilirken bu edat kullanılır. Для кого (kimin için), Для чего  (neyin için) sorularına cevap verirken de bu edat kullanılır.

 

 

Для кого этот подарок?   

Bu hediye kimin için?

 

Этот подарок для моего мужа  

Bu hediye kocam için

 

Для чего ты идёшь на вокзал?   

Gara ne için gidiyorsun?

 

Я иду на вокзал встретить маму  

Gara annemi karşılamaya gidiyorum

 

 

 

Ради   uğruna

 

Ради чего он оставил работу?    

Ne uğruna işi bıraktı?

 

Он оставил работу ради спокойствия   

İşi huzura kavuşmak uğruna bıraktı

 

                

 

 

от        karşı  (soyut)

 

От чего это лекарство?     

Bu ilaç ne ilacıdır ( Bu ilaç neye karşıdır)

 

Это лекарство от гриппа  

Bu ilaç grip ilacıdır ( Bu ilaç gribe karşıdır)

 

 

 

Без      Bu edat bir şahsın ya da bir şeyin yoksunluğu ve olmayışı ifade edilirken bu edat kullanılır

 

Я люблю пить чай без сахара   

Ben çayı şekersiz içmeyi severim

 

Он пришёл в кино без билета  

Tiyatroya biletsiz geldi

 

Студент говорил по-русски без ошибок   

Öğrenci Rusça'yı hatasız konuştu

 

 

 

 

Кроме            Bu edat  -den başka anlamı verir

 

Кроме ключа в кармане была мелочь   

Anahtardan başka cebinde bozuk para vardı

 

Кроме арбуза я люблю яблоки   

Karpuz dışında elmayı da severim

           

 

 

Вместо          Yerine

 

Ты иди вместо меня 

Benim yerime sen git

 

Вместо карандаша возьмём ручку    

Kurşun kalem yerine tükenmez kalem alalım

 

 

Alıştırmalar

 

 

Aşağıdaki cümlelere uygun gelen edatı seçiniz.

 

1. ________ тебя я остался здесь до сех пор. 

а)из-за      б) от          в) с

 

2.Он сидел  ________   меня.           

а)напротив  б) против  в) с

 

3. Я  сделал всё  ________  тебя  

а)напротив  б) от  в) ради

 

4. Мы приедем _________   конца урока  

а)после  б) от  в) для

 

5. Мама вернулась ________  папы        

а)после  б) от  в) для

 

6. Я играю_______ тебя

 

а) от    б) кроме   в) против

 

7. Я говорил   _______   него

 

а) против  б) напротив  в) от

 

8.  Я хочу играть______ тебя

 

а) вместо  б) кроме  в) от

 

9. _____ сада играют дети

 

а) от    б) вокруг  в) против

 

 

Cevaplar için tıklayınız...