УРОК  14 - DERS 14

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА                                                                  

-İ HALİNİN KULLANILMASI

 

 

A. Bir hareketin gerçekleştirildiği zaman dilimini belirtmede -i hali kullanılır.

 

Сколько времени   Ne kadar süre

 

Как долго                 Ne kadar süre

 

Как часто                 Ne kadar sıklıkla

           

Два раза в день я пью кофе  

Günde iki defa kahve içerim.

 

             

 

Всю неделю мать читала книгу        

Annem tüm hafta  kitap okudu

 

 

Целый  день шёл сильный дождь    

Bütün gün şiddetlice yağmur yağdı

 

 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С ПРЕДЛОГАМИ 

-İN HALİNİN EDATSIZ ŞEKİLDE KULLANILMASI

 

А. Предлоги со значением места 

 

Yer gösteren edatlar

 

 

Через             karşıdan karşıya, aracılığıyla         

 

Через что вы ехали?        

Nereden geçiyordunuz?

 

Мы ехали через мост       

Biz köprüden geçiyorduk

 

Сквозь           arasından

 

Сквозь что вы прошли?   

Nereden geçiyordunuz?

 

Мы прошли сквозь толпу

Kalabalığın arasından geçiyorduk

 

 

В. Предлоги со значением направления 

 

Yönelme bildiren edatlar

 

В (Bо)             içine

 

Куда ты идёшь?     

Nereye gidiyorsun?

 

Я иду в школу       

Okula gidiyorum

 

 

На       Üstüne      

 

Куда ты положил книгу?      

Kitabı nereye koydun?

 

Я положил книгу на столе              

Kitabı masanın üzerine koydum 

 

 

За        arkasına

 

Куда зашло солнце?            

Güneş nereye girdi?

 

Солнце зашло за тучи         

Güneş bulutların arkasına girdi

 

 

Под     altına

 

Куда забежала кошка?          

Kedi nereye koştu?

 

Кошка забежала под стол    

Kedi masanın altına koştu.

 

 

 

 

С. Предлоги со значением времени           

 

Zaman bildiren edatlar

 

В (Bо)             -de -da zaman ve içinde anlamı verir

 

Когда вы придёте?                                      

Ne zaman geleceksiniz?

 

Я приеду в субботу в два часа                   

Salı günü saat 2’de geleceğim

 

В какой срок ты сделаешь домашнее задание?  

Ev ödevini ne zaman içinde yapacaksın?

 

Я сделаю задание в неделю                                     

Ödevimi bir hafta içinde yapacağım.

 

 

 

Ayrıca saatler söylenirken bu edat kullanılır.

 

Я там буду в пять часов

Saat 5'te olacağım.

 

 

Мы доедем в два часа

Saat 2'de varacağız.

 

 

 

 

На  Bu edat belli bir zamanlığına yapılan işler için kullanılır

 

 

Когда он пришёл?                                     

Ne zaman geldi?

             

На какой срок он уехал?                          

Ne kadar zaman için gitti?

 

Он уехал на неделю                                 

O bir hafta için gitti.

 

 

 

За  Bu edat belli bir zaman içinde yapılan bir işi tanımlarken kullanılır

 

За какой срок вы прочитали эту книгу  

Ne kadar zaman içinde bu kitabı okudunuz?

 

Я прочитала эту книгу за неделю           

Bu kitabı bir hafta içinde okudum.

 

 

 

За... до    

 

Когда вы вернулись из деревни?                      

Köyden ne zaman döndünüz?

 

Мы вернулись за неделю до начала занятий 

Köyden dersler başlamadan bir hafta önce döndük

 

 

 

Через      sonra anlamı verir

 

Когда ты едешь в Москву?        

Ne zaman Moskova’ya gidiyorsun?

 

Я еду в Москву через неделю    

Moskova’ya bir hafta sonra gidiyorum.

 

                      

 

Ayrıca bu edat bir şey, bir kimse aracılığıyla anlamıyla da kullanılır.

 

Новость была дана через журнал            

Haber dergi aracılığıyla duyurulmuştu

 

Он задал вопрос ему через переводчика  

Ona pilot aracılığıyla sorular yöneltmişti.

 

 

 

Назад     Bu edat önce anlamı verir                                    

 

Я видел её 2 недели назад                         

Onu iki hafta önce gördüm

 

Я был с ней четыре дня назад                 

Dört gün önce onunla beraberdim

 

 

 

 

D. Предлоги со значением цели    

 

Amaç bildiren edatlar

 

За        için

 

За что они борются?                     

Ne için mücadele ediyorlar?

 

Они борются за мир                     

Barış için mücadele ediyorlar

   

 

Bu halde ayrıca -про- edatı kullanılır. Bu edat bir şey hakkında anlamı verir

 

Про что он говорит?                     

Ne hakkında konuşuyor?

 

Он говорит про свою семью.      

Kendi ailesi hakkında konuşuyor.

 

Про такие вещи нельзя шутить   

Bu tür şeyler hakkında şaka yapılmaz

 

 

ALIŞTIRMALAR

 

Aşağıdaki cümlelere uygun gelen edatı seçiniz.

 

1. Мы пройдем  _____   мост.

а) назад  б) через в) на

 

2. Она мне говорила  _____  свою жизнь

а) назад  б) про в) в

 

3. Мы закончим работать  _____   две недели

а) назад  б)за  в) на

 

4. Он приехал  _____  пять минут до  начала спекталя   

а)за  б) про в) в

 

5. Я приехал сюда  _____  три недели

а)за  б) на в) через
 

Cevaplar için tıklayınız...