УРОК  15 - DERS 15

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА                                                                           

-İLE HALİNİN KULLANILMASI

 

 

A. Hareketin hangi araçla , malzemeyle yapıldığını göstermesinde -ile hali kullanılır

 

Чем вы сейчас пишите?        

Siz şu an ne ile yazıyorsunuz?

 

Я пишу карандашом          

Kurşun kalemle yazıyorum

 

 

Она вытирала стол тряпкой   

Masayı bez ile sildi. 

 

 

 

B. Hareketin ne şekilde meydana geldiği -ile halinde olmaktadır.Bu durumda как, каким оброзом  (nasıl, ne şekilde) sorularına cevap verilmektedir.

 

Как они разговаривали в комнате?      

Onlar odada nasıl konuşuyorlardı?

 

Они разговаривали шёпотом                  

Onlar fısıltıyla konuşuyorlardı

 

Во время обеда они разговаривали весёлым голосом  

Yemek sırasında neşeli bir ses ile konuşuyorlardı

 

 

 

С.  Zaman  bildiren sözcükler -ile halinde kullanılır. Bu durumda когда sorusuna cevap verilir. 

 

Отец вернулся с фабрики поздним вечером   

Baba fabrikadan gece geç vakit döndü.

 

 

Охотники вышли из дома ранным утром       

Avcılar sabah erkenden yola çıktılar

 

 

 

D.  Seyahat edilen araç da yine -ile halinde kullanılır.

 

Мы поехали в город поездом           

Şehre tren ile gittik

 

Спортсмены летели в Москву самолётом    

Sporcular Moskova’ya uçak ile gittiler

 

 

 

E. Bir cümlede öznenin nesne üzerinden etkilendiğinde (edilgen yapıda)  özneyi ifade eden sözcükler -ile halinde kullanılır.

 

Дома строятся рабочими                   

Evler işçiler tarafından yapılıyor

 

Эта картина наpecoвaнa Репином    

Bu resim Repin tarafından yapılmıştır.

 

 

 

 

Aşağıdaki fiillerden sonra -ile hali kullanılır.

 

 Довольно(а,ы)        Memnun, hoşnut

 

Богат (а,о,ы)            Zengin

 

Известен(а,о,ы)       Meşhur, ünlü

 

 

Учитель был доволен своими студентами    

Öğretmen öğrencilerinden memnundu.

 

Сибирь богата своей природой                       

Sibirya doğa yönünden çok zengindir

 

Италия известна своими винами                

İtalya şaraplarıyla ünlüdür

 

                  

 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА С ПРЕДЛОГАМИ

 -İLE HALİNİN EDATLARLA KULLANILMASI

 

 

А. Предлоги со значением места   Yer anlamı veren edatlar

 

Над     Üstünde

 

Где лампа?     

Lamba nerededir?

 

Лампа висит над столом     

Lamba masanın üzerinde asılıdır.

 

 

Перед             Önünde

 

Где ребёнок?                    

Çocuk nerededir?

 

Ребёнок перед столом     

Çocuk masanın önündedir

 

 

Между           Arasında

 

Где твой дом?                 

Evin nerede?

 

Мой дом между двумя автобусными остановками

Evim iki otobüs durağının arasında

 

 

За        arkasında

 

Где ты был?                     

Neredeydin?

 

Я был за столиком         

Masanın arkasındaydım.

 

 

Под     altında

 

Где мяч?                            

Top nerededir

 

Мяч под столом              

Top masanın altındadır

 

 

 

В. ПРЕДЛОГИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

       ZAMAN BİLDİREN EDATLAR

 

Перед             öncesinde

 

Когда ты пойдёшь в школу?             

Okula ne zaman gidiceksin?  

 

Я пойду в школу перед обедом         

Okula öğle yemeği öncesinde gideceğim

 

 

Между           Arasında

 

Когда вы увидите директора?                         

Müdürü ne zaman göreceksin

 

Я увижу директора между двумя уроками  

Müdürü  iki ders arasında göreceğim     

 

 

За        sırasında

 

Когда вы поговорите?           

Ne zaman konuşacaksınız?             

 

Мы поговорим за обедом       

Yemek sırasında konuşacağız

 

 

 

 

С. ПРЕДЛОГИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЦЕЛИ  

          AMAÇ BİLDİREN EDATLAR

 

За        Ne için

 

Зачем ты идёшь в библиотеку    

Ne için kütüphaneye gidiyorsun?

 

Я иду за книгой                              

Kitap almak için gidiyorum

 

 

 

С (СО) EDАTINI KULLANILMASI

 

1.C edatı bir işin kiminle yapıldığını sorulması ve kiminle yapılıyorsa o şahsı gösteren isim ya da zamirin bu edatla ile halinde kullanılmasıdır.

 

С кем вы идёте в школу?                       

Okula kiminle gidiyorsun?

 

Я иду в школу с Ахметом                       

Okula Ahmet ile gidiyorum.

 

После экзамена я долго разговаривал с учителем   

Sınavdan sonra öğretmenle uzun bir süre konuştum.

 

 

 

2. Bir eylemin nasıl yapıldığını bildirirken c edatı ile -ile halinde kullanılır.

 

Они слушали конферанцию с вниманием      

Onlar konferansı dikkatlice dinliyorlardı

 

Он сделает это с удовольствием                     

O bunu memnuniyetle yapacaktır

 

Мальчик ел яблоко с большим аппетитом  

Çocuk elmayı büyük bir iştahla yedi.

 

 

 

3. Kutlama cümleleri de bu edat ile kullanılır.

 

Я поздравлю вас с днём рождения          

Doğum gününüzü kutlarım

 

              

 

Она меня поздравила с новым годом    

Benim yeni yılımı kutladı

 

                       

 

 

4. Какой sorusuna cevap verirken bir nesnenin nesi ile nitelendirildiğini bildirirken bu edat kullanılır.

 

Какой он человек?                  

Nasıl bir insandır

 

Он человек с харектором     

O karekterli bir insandır.

 

Они жили в комнате с большими комнатами  

Onlar büyük odaları olan bir evde yaşıyorlar.

 

 

Alıştırmalar

 

1. Я собираюсь зайти к тебе  _  двумя уроками

а) между  б) с  в) за

 

2.  _  отъездом я хочу вас видеть

а) между  б) перед  в) с

 

3. Ты  _  кем хочешь идти в день рождения

а) между  б) с  в) за

 

4. Я хочу поздравить вас  _  днем рождением

а) перед  б) с  в) за

 

5. Давайте поговарим об зтом  _  ужином

а) между  б) с  в) за


Cevaplar için tıklayınız...