УРОК 4 - DERS 4

                         

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

YALIN HALDE SIFATLAR

 

Rusça’da sıfatlar, tıpkı isimlerde olduğu gibi, üç cinse ayrılmıştır. Niteledikleri ismin cinsine göre kendi cinsleri belirlenir.

 

Eril sıfatlar sonlarına -ый -ий ve oй

Dişil sıfatlar  sonlarına  -aя яя ;

Nötr sıfatlar sonlarına   -ое ,ee

Çoğul sıfatlar ise sonlarına  -ыe ve -иe         eklerini alırlar..

 

новый театр               (novıy tiatr)              (yeni tiyatro)

русский солдат         (ruskiy saldat)         (rus askeri)

 

 

молодой студент      (maladoy studyent)  (genç öğrenci)

 

 

новая книга                         (yeni kitap)

молодая девушка               (genç kız)

 

 

завтрашняя газета             (yarınki gazete)

 

 

руское слово                        (rusça sözcük)

плохое дело                         (kötü iş)

последнее дело                   (son iş)

 

 

плохие дома                         (kötü evler)

свежие хлебы                     (taze ekmekler)

болшие слоны                    (büyük filler)

 

 

синые книги                        (mavi kitaplar)

болшие окна                        (büyük pencereler)

 

 

 

 

Alıştırmalar

Aşağıdaki isimlerin önüne uygun cinsteki sıfatı seçiniz

 

1. Дом

А)красивый

Б)красивая

В)красивое

 

2. стена

А)белый

Б)белая

В)белые

 

3. море

А)синое

Б)синая

В)синие

 

4. окна

А)чистая

Б)чистые

В) чистое  

 

 

Cevaplar için tıklayınız...