УРОК 6 - DERS 6

 

СКЛОНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

ŞİMDİKİ VE GEÇMİŞ ZAMAN ÇEKİMLERİ

 

 

 

Rusça eklerle türetilmiş çekimli bir dil olduğundan, fiiller de sonuna şahıs ve cins ekleri alarak çekilirler. Rusça’da zaman zarfları çok fazla değildir.

 

 

A. BİRİNCİ TİP EKLERLE ÇEKİLEN FİİLLER

 

читать    fiili

 

Я чита-      ю             Ben okuyorum

Ты чит -    ешь         Sen okuyorsun

Он чита-    ет           O okuyor

Мы чита-  ем           Biz okuyoruz

            Вы чита-   ете          Siz okuyorsunuz

Они чита-  ют          Onlar okuyorlar

 

                                           

                                    

Bu tür çekim alan fiillerden bazıları da şöyledir: делать, летать, работать.

 

 

Bazı fiillerde 1. tekil şahıs ile 3. çoğul şahıs çekim ekleri ve -ут  olarak değişir ve çekim eki ё (yo)  ile başlar.

 

 

Я   ид-   у                   Ben gidiyorum          

Ты ид-  ёшь              Sen gidiyorsun

Он ид-  ёт                  O gidiyor

 

Мы ид- ём                Biz gidiyoruz

Вы ид-  ёте               Siz gidiyorsunuz

Они ид- ут                 Onlar gidiyorlar

 

 

 

B. İKİNCİ TİP EKLERLE ÇEKİLEN FİİLLER

 

Говорить  fiili

 

           

Я говор- ю                Ben konuşuyorum       

Ты говор- ишь         Sen konuşuyorsun

Он говор- ит             O konuşuyor

                                  

Мы говор- им          Biz konuşuyoruz

Вы говор- ите          Siz konuşuyorsunuz

Они говор- ять        Onlar konuşuyorlar

 

                                  

 

 

İkinci tip eklerle çekilen fiillerin 1. tekil ile 3. çoğul şahısları -y ve - şeklinde olanları da vardır.

 

стучать            

 

Я стуч- у                   Ben vuruyorum

            Ты стуч- ишь           Sen vuruyorsun

            Он стуч- ит               O vuruyor

 

            Мы стуч- им            Biz vuruyoruz              

            Вы стуч- ите            Siz vuruyorsunuz         

            Они стуч- ат             Onlar vuruyorlar

 

 

Rusça’da şimdiki zaman çekim kurallarının temeli yukarıda gösterildiği gibidir. Ancak bazı istisna çekimli fiillerde vardır. Bu tür fiillerin çekimleri tek başlarına öğrenilmelidir.

 

 

                                  

 

 

Aşağıdaki fiilleri çekiniz.

                                                              

 

1. Прекрешать

2. Выполнять 

3. Выполнить

Я

Ты

Он/Она

Мы

Вы

Они

 

 

4. Пойти

5. Сказать

6. приказывать

Я

Ты

Он/Она

Мы

Вы

Они

 

 

7. Бросить

8. Бросать

Я

Ты

Он/Она

Мы

Вы

Они

 


Cevaplar için tıklayınız...