УРОК  7  - DERS 7

 

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ - GEÇMİŞ ZAMAN

 

 

Rusça’da hem tamamlanmış hem de tamamlanmamış eylem bildiren fiillerin geçmiş zaman şekilleri aynı yolla yapılır, ancak bu fiiller farklı anlamları karşılar.

 

Her iki tip fiilin de geçmiş zaman çekim ekleri cins ve sayıya göredir. Bütün cinslerin çoğulu için ise tek takı vardır.

 

ERİL CİNS                 л         

DİŞİ CİNS                  ла

NÖTR CİNS              ло       

ÇOĞUL CİNS            ли

 

 

1. Sonu -ть ile biten fiillerin geçmiş zaman şekli türetilirken, mastar takısı -ть atıldıktan sonra geriye kalan köke geçmiş zaman ekleri eklenir

 

читать

okumak

я    (ты он )     чита- л                    

ben okuyordum

я    (ты, она)   чита- ла                

ben okuyordum

оно                  чита- ло

o okuyordu

oни                 чита- ли

onlar okuyordu

 

 

 

 

2.Sonu -сти ve -зти ile biten fiillerin geçmiş zaman şekli aşağıdaki gibidir.

 

Нести    (götürmek)

Везти (götürmek araçla)

Он        нёс

Он       вёз

Она      нес-ла

Она     вез-ла

Они      нес-ли

Они     вез-ли

Оно      нес-ло

Оно     вез-ло


 

                         

 

 

3. Sonu  -чь ile biten fiillerin geçmiş zaman çekiminde mastar takısı atıldıktan ve kalan kökün sonunda sessiz harf değişimi ya da ilavesi olduktan sonra cins ve sayıya göre   - лa - лo - ли takıları alırlar. Eril cinste kullanılmaz.

 

 

Мочь          yapabilmek                   

 

Он мог

Она могла                                  

Они могли                                 

 

 

помочь   yardım etmek

 

помог

помогла

Помогли           

 

 

                       
 

 

 

Fiilleri geçmiş zamanda çekme kuralları yukarıdakiler gibiyken, bu konunun da gene istisnaları bulunmaktadır.

 

 

Alıştırmalar

 

Aşağıdaki fiillerin geçmiş zamanlarını doğru olarak işaretleyiniz

                      

1. Работать

a) работал

б) рабол

 

2. говорить

а) говорил

б) говор

 

3. везти

а) вез

б) везтил

 

4. Писать

а) писал 

б) пис

 

5. плавать

а) плавал 

б) плыл   

 

6. сидеть

а) сидел

б) сел

 

7. Пить

а) пил 

б) пел

 

8. несить

а) нес  

б) несил

 

9. закончиться

а) закончился 

б) закончисся

 

 

Cevaplar için tıklayınız...