УРОК  9 - DERS 9

                                  

ПАДЕЖЫ  - İSMİN HALLERİ

 

 

    Rus dilinde tıpkı Türkçe' de olduğu gibi ismin  halleri vardır. Yalın halini de sayacak olursak Rusça'daki hal sayısı 6’dır. İsimler bu hallerde tekil ve çoğul olarak çekilirler. Öncelikle aşağıda isimlerin bu 6 halde nasıl çekildiklerini göreceğiz; daha sonra da ismin hallerini ayrı ayrı ele alacağız. İsmin hallerinin Rusçaları ve Türkçe karşılıkları şöyledir.

 

 

İsmin Yalın Hali

Именительный Падеж

İsmin -in Hali

Родительный Падеж

İsmin -e Hali

Дательный Падеж

İsmin -i Hali

Внительный Падеж

İsmin ile Hali 

Творительный Падеж

İsmin -de Hali

Предложный Падеж

 

 

 

 

1. Birinci Tip Çekimler

 

HALLER

CANLI VARLIK İSİMLERİ

CANSIZ İSİM

И.П (кто \что)

Р.П. (кого \чего)

Д.П (кому\ чему)

В.П (кого \чего)

Т.П (кем \чем)

П.П (о ком\ о чем

Студент

Студент

Студент -у

Стулент -а

Студент -ом

о студент

Слон

Слон -а

Слон -у

Слон -а

Слон -ом

Слон -е

Город

Город -а

Город -у

город

город -ом

о город -е

 

 

 

 

                         

 

Bunların Türkçe karşılıklarını yazacak olursak,

 

yalın hal

öğrenci

Fil

şehir

-in hali

öğrencinin

Filin

şehrin

-e hali

öğrenciye

File

şehre

-i hali

öğrenciyi

Fili

şehri

-ile hali

öğrenci ile

Fil ile

şehir ile

-de hali

öğrenci hakkında

Fil hakkında

şehir hakkında

 

                

 

 

Dikkat edilmesi gereken nokta cansız isimlerin -i halinde çekilmediğidir. Örneğimizdeki город (şehir) kelimesi, dikkat edilirse, -i halinde çekilmemiştir.

 

Aynı isimlerin bu kez de çoğul çekimlerini inceleyelim...

 

 

 

 

HALLER

CANLI VARLIK İSİMLERİ

CANSIZ İSİM

И.П (кто\что)

Р.П  (кого\ чего)

Д.П  (кому\ чему)

В.П  (кого\ что )

Т.П  (кем \чем )

П.П  (о ком о чем )

Студент -ы

Студент -ов

Студент -ам

Студент -ов

Студент -ами

о студент -ах

Слон -ы

Слон -ов

Слон -ам

Слон -ов

Слон -ами

о слон -ах

Город

Город -ов

Город -ам

Город

Город -ами

о город -ах

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki Türkçe karşılıkları çoğul olarak düşünüp yazacak olursak bu isimlerin anlamlarını çıkarmış oluruz.

 

 

 

Sonu yumuşak sessiz -и    ve -я  ile biten Eril cins isimlerin tekil ve çoğul çekimleri şöyledir:

 

 

HALLER

CANLI VARLIK

CANSIZ VARLIK

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Учитель (öğretmen)

Учител -я

Учител

Учител -я

Учител- ем

об учител -е

Огонь (ateş)

Огн

Огн

огонь

огн -ем

об огн

 

 

                                                        

 

HALLER

CANLI VARLIK

CANSIZ VARLIK

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Герой (kahraman)

Геро

Геро

Геро

Геро -ем

о геро

Музей  (müze)

Музе -я

Музе

музей

музе -ем

о музе -е

 

 

Şimdi de bu isimlerin çoğul çekimlerini görelim.

 

HALLER

CANLI VARLIK

CANSIZ VARLIK

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Учитель

учител -ей

учител -ям

учител -ей

учител -ями

об учител -ях

огонь

огн -ей

огн -ям

огн -и

огн -ями

об огн -ях

 

 

 

 

HALLER

CANLI VARLIK

CANSIZ VARLIK

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Герои

геро -ев

геро -ям

герои

геро -ями

о геро -ях

музеи

музе -ев

музе -ям

музеи

музе -ями

о музе -ях

 

 

 

Sonu -e ve -o ile biten Nötr cins isimlerin de çekimi birinci tip çekimler gibi olur. Sözcüklerin sonundaki -e ve -o atıldığında geriye kalan kökün sonundaki harfin yumuşak ya da sert oluşuna bağlı olarak Eril isimler gibi çekilir.

 

 

HALLER

-O İLE BİTEN İSİM

-E İLE BİTEN İSİM

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Лицо  (yüz)

Лиц

Лиц

лицо

лиц -ом

о лиц

Ружьё   (tabanca)

Ружь

Ружь

ружьё

руж -ём

о ружь

 

                                                               

 

              

 

 

 

                                                                      

Şimdi de bu isimlerin çoğul çekimlerini görelim.

 

HALLER

-O İLE BİTEN İSİM

-E İLE BİTEN İSİM

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Лиц

лиц

лиц -ам

лиц

лиц -ами

о лиц -ах

Ружь

Руж -ей

Ружь -ям

Ружь -я

Ружь -ями

о ружь -ях

 

 

 

Sonu  -ий  ile biten Eril ve sonu  -ие ile biten Nötr cins isimlerini hal takıları

 

HALLER

-ИЙ İLE BİTEN İSİM

-ИЕ İLE BİTEN İSİM

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Санаторий    (senatorya)

Санатор-ия

Санатор-ию

санаторий

санатори-ем

о санатор-ии

Здание     (bina)

Здани-я

Здани-ю

здание

здани-ем

о здани-и

 

 

 

 

2. İkinci Tip Çekim

 

Dişi cins isimlerde sonu -a ve я- ile bitenler bu tip isimle çekilirler. Sondaki -а ve -я  harfleri düşerek yerine ismin halinin çekim eki gelir.

 

HALLER

-а İLE BİTEN İSİM

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Страна  (ülke)

стран- ы

стран- е

стран- у

стран- ой

о стран- е

Цена  (fiyat)

цен- ы

цен- е

цен- у

цен- ой

о цен- е

 

 

-a atıldıktan sonra geriye kalan kökün sonunda -г,-к,-х, harflerinden birisi olursa yerine

  gelir

 

Девочка - Девочки                             

Студентка - Студентки                                                 

Старуха - Старухи                           

Нога -Ноги

 

 

 

Şimdi de yukarıdaki çekimlerin çoğul çekilişlerini görelim

 

HALLER

-а İLE BİTEN İSİM

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

страны

стран

стран- ам

стран-ы

стран-ами

о стран-ах

цены

цен

цен- ам

цен-ы

цен-ами

о цен- ах

 

 

 

B. Sonu yumuşak sessiz    ile biten dişil isimlerin çekilmesi

 

HALLER

-я İLE BİTEN İSİM

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Статья  (makale)

стать-и

стать-е

стать-я

стать-ей

о стать-е

Деревня (köy

деревн-и

деревн-е

деревн-я

деревн- ей

о деревн- е

 

 

 

HALLER

-я İLE BİTEN İSİM

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

линия  (çizgi)

лини- и

лини- и

лини- ю

лини- ей

о лини- и

Станция  (istasyon)

станци- и

станци- и

станци- ю

станци- ей

о станци- и

 

 

 

 

Şimdi de bu isimlerin çoğul çekimini görelim.

 

HALLER

-я İLE BİTEN İSİM

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

линия

лини-ий

лини-ям

лини- и

лини- ями

о лини- ях

Станция

станци- ий

станци- ям

станци- и

станци- ями               

о станци- ях

 

 

 

 

 

3. Üçüncü Tip Çekim

 

Bu tip çekim sonu ile biten dişil cins isimler için geçerlidir.

 

HALLER

-Ь İLE BİTEN İSİMLER

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Мысль (fikir)

мысл -и

мысл -и

мысль

мысль- ю

о мысл- и

Жизнь (yaşam)

жизн -и

жизн -и

жизн -ь

жизнь -ю

о жизн –и

 

 

 

Şimdi de bu kelimelerin çoğul çekimine bakalım.

 

HALLER

-ь İLE BİTEN İSİMLER

И.П

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

Мысль

мысл -ей

мысл -ям

мысл -и

мысл -ями

о мысл -ях

Жизнь

жизн -ей

жизн -ям

жизн -и

жизн -ями

о жизн –ях

 

 

 

 

Alıştırmalar

 

 Aşağıdaki kelimelerin çekimlerini her halde yapınız

 

 

1. карандаш

 

HALLER

 

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

 

  

2. Ручка

 

HALLER

 

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

 

 

3. Окно

 

HALLER

 

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

 

 

4. Книги 

 

HALLER

 

Р.П

Д.П

В.П

Т.П

П.П

 

 

 

Cevaplar için tıklayınız...