Faydalı Kaynaklar

 

*      Rusça öğrenme kılavuzu (Fono yayınları)

*      Rus dili Grameri (Fono yayınları)

*      Rusça Türkçe çeviri metinler, hikayeler - Dr. Nuri Eyüpoğlu

*      Русскии Язык  (Rus Dili) - А.В Пилтина

*      Русскии Язык  для начинающих (Yeni başlayanlar için Rusça) - Г.А Петровна

*      Русскии Язык  для всех (Herkes için Rusça ) - Н .Зинковская

*      Грамер Русского языка  (Rus Dili Grameri) - И.В горн

*      Жили Били - Ю.С Сергеевна