R U S Y A
Alanı: 17.075.400 kilometrekare (6.592.850 milkare)
Nüfus: 147.100.000 (1998)
Nüfus Yoğunluğu: Kilometrekareye 8.6
Başkent: Moskova
Nüfus: 8.436.447 (1994)
Coğrafya: Rusya Federasyonu yaklaşık ABD yüzölçümünün iki katı kadardır ve batıda Urallar üzerinden Moskova'ya ve engin Sibirya ovalarına ve doğuda Okotsk Denizi'ne kadar uzanır. Avrupa Rusyası ve Sibirya (Asya) arasındaki sınır Ural Dağları ve Manych çukurluğu ile çizilmiştir. Avrupa Rusyası, Kuzey Kutup Denizi'nden başlayıp orta Rusya yükseltileri üzerinden Karadeniz, Kuzey Kafkasya ve Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir bölgeye yayılmıştır. 
Hükümet: 1991'den beri cumhuriyettir. Hükümet başkanı: 1999'dan beri Vladimir Putin başbakandır. (Putin, ayrıca, aralık 1999'da devlet başkanı Boris Yeltsin'in emekli olmasından beri devlet başkanı olarak da görev yapmaktadır.)
Dil: Rusça. İngilizce, Fransızca ve Almanca da kısmen kullanılmaktadır.DİN

Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Hıristiyanlar çoğunluğu oluşturur. Müslüman, Budist ve Yahudi azınlıklar da mevcuttur.

Rusya Federasyonu ABD topraklarının yaklaşık iki katı kadardır ve batıda Moskova ve doğuda Okhotsk denizine kadar uzanır. 
Başkent 1147'de kurulmuştur. Şehrin merkezi, bir tarafında kalın kırmızı hisarları ve 20 kulesi olan Kremlin'in bulunduğu Kızıl Meydan'dır. Çarlara burada taç giydirilmiştir. 
Rusya'nın uzay yolculuğu başarılarıyla ilgilenenler Moskova'nın hemen dışındaki bir kozmonot eğitim kompleksi olan Star City'yi gezmelidirler. Moskova'nın kuzeybatısındaki St Petersburg kültürel merkez olması ve zarif binalarıyla meşhurdur. Şehir Neva Nehri deltasındaki 42 ada üzerine yayılmıştır. Geniş bulvarlar, dingin kanallar ve köprüler şehrin "Kuzeyin Venediği" olarak bilinmesine sebep olmuştur. Kare Saray ve Kış Sarayı Rus tarihiyle ilgilenenler için en ilginç alanlar arasında yer alırlar. Hermitage çarların hazinelerinin bulunduğu yerlerdir. Rusya Federasyonu'nda manzaranın geniş çeşitliliği hakkında fikir edinmek isteyenler için Tatarlar'ın kültürel merkezi olan Kazan ve Volga nehri arasından Kafkasya'ya bir geçiş kapısı ve bir zamanlar Ermeni şehri olan Rostov-on-Don boyunca bir gezi düzenlenebilir. 
Rus mutfağı kara buğday ürünleri (lapa ya da blini yapmak için), borshch (kırmızı pancar çorbası) ve shashlik (şiş kebap) üzerine temellendirilmiştir. Domuz rostosu ve kara buğdayla doldurulmuş kaz rostosu, elmayla doldurulmuş ördek rostosu ve shashlik (şiş kebap) partilerde ve özel toplantılarda ikram edilir.

 

 

İKLİM

Kuzey ve Orta Avrupa Rusyası: Bölge içerisinde farklı iklimler bulunur; en ılıman bölgeler Baltık sahilleridir. Yaz güneşi bir günde dokuz saat olabilir, fakat kışlar çok soğuktur.
Sibirya: Kışlar çok soğuktur, fakat yazlar, kısa ve yağmurlu olmasına rağmen tatmin edici olabilir. Mevsimler arası sıcaklık değişimleri dikkat çekicidir.
Güney Avrupa Rusyası: Kışlar kuzeydekinden daha kısadır. Güneydoğu'da bozkırlarda yazlar sıcak ve kuru, kışlar çok soğuk geçer. Kuzey ve Kuzeydoğu Karadeniz'de kışlar daha ılık geçer, bölge yıl boyunca yoğun yağış alır.

 

EKONOMİ

Rusya Federasyonu doğal kaynakların her türlüsünden fazlasıyla nimetlendirilmiştir. Buna, tahıl, patates ve hayvan sürülerinin ana ürün olduğu zengin tarım arazilerini de dahil edebiliriz.

1991'de başlayan ekonomik reformlardan beri tarım arazilerinin yaklaşık üçte biri özel mülkiyete dönüştürülmüştür. Geri kalanlar ise hala ortaklar ya da doğrudan devlet tarafından işletilmektedir. (Bununla beraber, hala arazinin alım ve satımına izin veren yasal bir mekanizma yoktur.) Ayrıca ülke, kömür ve altın, elmas, nikel, manganez, bakır, demir cevheri ve fosfat madenlerine olduğu kadar zengin petrol ve en önemli ihracat gelirini sağlayan doğal gaz yataklarına sahiptir. Bunların yanı sıra el değmemiş yataklar vardır ve şüphe yok ki keşfedilecek daha fazlası da mevcuttur, fakat bunlar çıkarılması teknik olarak zor olan alanlarda (mesela Sibirya ve Uzak Doğu Rusya'nın buzlarla kaplı topraklarında) bulunmaktadır ve kısa zaman içinde ticari olarak kullanıma sunulmaları mümkün değildir.

Ülkenin gelişmiş ağır endüstri sektöründe araçlar, metal malzemeler, yapı malzemeleri ve makineler yer almaktadır. Tekstil ve kimyasal mamuller de diğer önemli endüstriyel ürünlerdir. Buna karşın, hafif endüstri ve önemli tüketim maddelerinin üretimi nispeten daha zayıftır. 1990'lar boyunca ekonominin en hızlı büyüyen kısmı hizmet sektörü özellikle de çok düşük bir seviyeden gelişmeye başlayan bankacılık, sigorta ve emlak olmuştur. Hizmetler ekonomik üretimin yaklaşık yarısını tutmaktadır. Rusya'nın en önemli ticaret ortakları Almanya, ABD, Japonya ve İsviçre'yle beraber eski Sovyet ülkelerinden Kazakistan, Ukrayna ve Belarus'tur. Rusya BDT Ticaret Ortaklığı'nın kurulmasında başrol oynamıştır. Bununla beraber, ekonomi çok ciddi düşüş yaşamıştır çünkü 1990'lar boyunca bu sancılı reform süreci devam etmiştir: 1991'den beri toplam üretim yarıya düşmüştür (düşüşün devam ede gelen oranı %8 dolaylarındadır).

Rusya Federasyonunun yapısında çok geniş coğrafi alan ve çok çeşitli ekonomik yapılar olması dolayısıyla reform sürecinin uygulanması genel itibariyle bu konuda makul başarılar elde eden küçük Avrupa ülkelerine nazaran daha zor olmaktadır. Sorunların bazıları temeldir. Belki de bunlar arasında en önemlisi, ulusal altyapının elverişsizliğidir: yetersiz ve zayıf ulaşım ağları ve değişken ve köhne iletişim sistemleri ülke içi ve dışı ticarete ket vurmaktadır. Ayrıca Rusya Federasyonu özel girişimlerin faaliyet gösterebilecekleri uygun bir altyapı sağlamak gücünden yoksundur: ticari kanunlar üstünkörüdür ve zaman zaman da uygulanmaktadır; vergilerin toplanması ise parçalıdır (bu da kamu sektörü çalışanlarına düzenli maaş ödenememesine sebep olan hükümet bütçe problemlerinin en önemli sebeplerinden biridir). Böyle bir çevrede organize suçlar giderek artmaktadır ve Rus çeteleri dünyanın en faalleri arasında yer almaktadırlar. Durum böyle olunca yabancı yatırımcılar da bu ülkeden vazgeçmişler, girişimde bulunanlar büyük hayal kırıklıklarına uğramışlardır. Uluslararası birlikler (başta IMF, Dünya Bankası ve Rusya'nın operatör ülke olarak üyesi olduğu Avrupa Yeniden Yapılanma ve Gelişim Bankası) Rusya büyüklüğündeki bir ekonominin çöküşünü engele global ekonominin gücünün yetmeyeceğinin bilincindedirler. Uluslararası kurumlar geniş ve düzenli mali yardımlar yapmakta -sadece 1996'dan beri 15 milyar dolar- ve bu arada Rusya sıkı mali politikalar izlemekte ve devlet kontrolü altındaki kaynakların özel sektör tarafından kullanılmasına izin vermemektedir. Önceki yöneticilerden oluşan başarılı hükümetler 1999'da milyar dolarlık uluslararası yardımların politikacılar, resmi makamlar ve banka endüstri ortaklıkları tarafından boşaltıldığını keşfedinceye kadar az ya da çok bu programa uymuşlardır. Genel intiba şudur: büyük ekonomik sorumlulukların üstesinden gelemeyen bir hükümet ve belki de gereğinden fazla bir hız içinde Pazar mekanizmasına uyum göstermeye zorlanan bir ekonomi.

Hükümet, hem reform sürecinin en başlarında hem de son zamanlarda (son tahminler %120) büyük artış gösteren ve büyük zararlara sebep olan yüksek enflasyonu önüne geçmek için yapılanma harcamalarından ve levazımda tasarruf çabaları içindedir; ruble serbestçe çevrilirken spekülatif hamleye maruz kalacaktır. İyimser olmak için de sebepler var  -şimdilerde ekonomik büyüme ancak %1'e ulaşsa da 1999 yılı on iki ay boyunca sanayi üretimi %20 büyümüştür- fakat ekonomik görüntü çok belirsiz.

 

RUSYA HARİTASI