Masaüstü > Piton Çalışmaları > Türkçe Python Dersleri

Türkçe Python Dersleri
Burada añlatılanları anlayabilmeñiz için temel seviyede Python bilgisine iye (sahip) olmalısıñız.

Python Arayüz Çalışmaları

İlk Penceremiz
Python dergeleme dili, bize çok kolay birkaç adımda bilgisayar pencereleri ilen arayüzü oluşturmamıza olanak verir.
İlk penceremizi oluşturmak için, çok sevdiğimiz bir metin düzenleyiciyi açıyoruz ve şu yivleri (kodları) yazıyoruz.

# /usr/bin/evn/ python
# -*- coding: utf-8 -*-

from Tkinter import*

pencere = Tk()

mainloop()

Bu yazdığımız belgeyi "ilk.py" olarak masaüstünda saklayın.
Çalıştırmak için uçbirimi (konsolu) açın önce "cd Desktop" ardından da "python ilk.py" komutlarını verin.
Çok güzel artık bizim bir penceremiz var. Yavaş yavaş daha işlevli pencereler yazmaya geçebilirsiñiz.

Pencere Özellikleri
Penrecemizi yaptık sıra boyutu, adı gibi özelliklerini ayarlamaya geldi. Bu kısımlarda çok kolay birkaç yiv ile yapılmaktadır.

# /usr/bin/evn/ python
# -*- coding: utf-8 -*-

from Tkinter import*

pencere = Tk()
pencere.title("Bu benim ilk pencerem")
pencere.geometry("300x200")

mainloop()

 Önceki yivlerimize göre gözümüze çarpan yeñi yivler var. Bunları sırası ile incelediğimizde;

pencere.title("Bu benim ilk pencerem")
Burada "pencere" adında oluşturduğumuz değişkeniñ adının nasıl olacağını belirtiyoruz.

pencere.geometry("300x200")
Bu yiv ile de, penceremizin boyutlarını ayarlıyoruz. Burada adı geçen "pencere", bizim
önceden "pencere = Tk()" olarak atadığımız değişkendeki "pencere" ile aynıdır. Biz ona "kazan" deseydik;
"kazan.geometry("300x200")" biçimiñde yazmamız gerekecekti.
Yazılı Etiket Ekleme
Bu özellik ile oluşturduğumuz pencerenin üzerine hem yazılı hem de resimli etiketler
ekleyebileceğiz.

Kullanacağımız yiv şu biçimde olmalı;

yazi = Label(text="Bu da ilk yapışkan yazımız olsun")
yazi.pack()

Yaptığımızın diğerlerinden ayrımı yok. Önce "yazi" adında bir değişken oluşturduk.
Burada istediğiniz adı vermekte özgürsünüz ancak Türkçe tamga (ç,ö,ğ,ü,ş,ı) kullanmamak
koşuluyla... Ardından bunun bir "etiket" olduğunu, İngilizce karşılığı "Label yazarak belirttik.
Sonrasında açtığımız ayraç ile yazdırmak istediğimiz yazıyı içine yazdık.
Son olarak bunun yayınlanması içinde "paketledik". Yâni, "yazi.pack()" demek, "bunu yayınla" demek
añlamına gelir aynı oğurda...

Bu durumda yivlerimiziñ son durumu şu biçimde olmalı :

# /usr/bin/evn/ python
# -*- coding: utf-8 -*-

from Tkinter import*

pencere = Tk()
pencere.title("Bu benim ilk pencerem")
pencere.geometry("300x200")

yazi = Label(text="Bu da ilk yapışkan yazımız olsun")
yazi.pack()

mainloop()

Bunu "ilk.py" olarak masaüstünde saklayın.
Çalıştırmak için uçbirimi (konsolu) açın önce "cd Desktop" ardından da "python ilk.py" komutlarını verin.
Sayneñ yolunda ise aşağıdaki gibi bir pencere açılması gerekir.
Resimli Etiket Ekleme
Yazılı etiket eklemeden tek farkı, betiz (resim) yolunu belirten bir değişken yazılmasıdır.
Yivlerimiz aşağıdaki gibi olmalıdır;

#!/usr/bin/python
#-*-coding=utf-8-*-

from Tkinter import *
import ImageTk

pencere = Tk()
pencere.title("Bu benim ilk betizli pencerem !")

art_alan = ImageTk.PhotoImage(file = "betiz.png")
ekranda_betiz = Label(image=art_alan)
ekranda_betiz.pack()

mainloop()

Bu konuda en dikkat etmeniz gereken ve eñ sık yapılan yanlış; resim belgeleri ile
".py" belgelerinin aynı dizinde olmayışıdır.

Sayneñ yolunda ise, penceremiz aşağıdaki gibi oluşmalıdır....... ardı gelecek.